Atanas Laskov 🏳️‍🌈

Poisonous

November 26, 2007 22:16 GMT

Не можеш да умреш, защото аз не ти позволявам. Колкото и да ти е трудно, тъжно или самотно – ти няма да умреш, защото това е недопустимо.
Continue reading

Waiting For The Bus

November 2, 2007 01:44 GMT

Загърнат съм с някакъв плащ, тежък и плътен. Толкова дълъг, че почти се влачи по земята. Спомням си, че също така е красив по някакъв особен начин.
Continue reading

All Living Things

September 8, 2007 14:39 BST

Изглежда никой не знае защо хората съществуват – каква е целта на всяко едно тяхно действие, поради каква причина са се появили, каква функция изпълняват. Може би дори не съществува отговор на тези въпроси – ако хората са резултат от някакво случайно явление, някакъв каприз на природата. Това важи и за другите живи същества, въпреки че те дори не могат да си зададат въпроса, защото не притежават съзнанието за да го направят. Логично е да се предположи, че има и други въпроси като този, които ние дори не можем да се сетим да зададен – още по-малко да им отговорим. Накратко казано, не знаем нищо.
Continue reading

© 2007 Atanas Laskov

Atanas Laskov 🏳️‍🌈