Atanas Laskov 🏳️‍🌈

Contact me on social media:

                 

Shades

February 5, 2008 12:54 GMT

Светлината, както и мракът, могат да намерят безброй различни проявления. Напълно погрешно е общо възприетото становище, че това са две противоречащи си сили, сключени във вечна битка за надмощие. Подигравателен смях би трябвало да посрещне това твърдение, защото двете начала всъщност се допълват едно друго. Те се нуждаят твърде много едно от друго и би трябвало да го осъзнават с болезнена яснота. Въпреки това, опасната идея за конфликт изглежда е обсебила твърде много умове.
Continue reading

Poisonous

November 26, 2007 22:16 GMT

Не можеш да умреш, защото аз не ти позволявам. Колкото и да ти е трудно, тъжно или самотно – ти няма да умреш, защото това е недопустимо.
Continue reading

Waiting For The Bus

November 2, 2007 01:44 GMT

Загърнат съм с някакъв плащ, тежък и плътен. Толкова дълъг, че почти се влачи по земята. Спомням си, че също така е красив по някакъв особен начин.
Continue reading

© 2008 Atanas Laskov

Atanas Laskov 🏳️‍🌈